Balears es tancarà perimetralment entre el 26 de març i l’11 d’abril i només es podrà entrar o sortir de les Illes amb causa justificada

Balears es tancarà perimetralment entre el 26 de març i l’11 d’abril i només es podrà entrar o sortir de les Illes amb causa justificada

El Consell de Govern ha acordat avui noves mesures per evitar la propagació de la COVID-19 a les Illes Balears durant la festivitat de Setmana Santa, atès que l’evolució positiva de les dades epidemiològiques que s’havia produït fins a la data s’ha estancat o, fins i tot, presenta una lleugera inversió de la tendència, molt especialment a l’illa de Mallorca, on la incidència acumulada de contagis a 14 dies ha passat de 42,41 per 100.000 habitants el dia 12 de març a 49,66 per cada 100.000 habitants el dia 22 de març. Així ho recull l’informe elaborat pel Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears.

Aquesta evolució se suma al fet que les properes festes de Pasqua generaran un increment important dels desplaçaments cap a les illes per part de totes les persones que tornen a ca seva per les vacances i que aquesta mobilitat entre territoris, especialment quan implica punts d’origen amb una incidència elevada de la malaltia, té un paper important en la importació de casos i la propagació de la COVID-19. És per això que es considera oportú establir unes mesures complementàries que s’han d’aplicar dins d’aquest període vacacional.

Restriccions a l’entrada i sortida de les Illes Balears

Entre les mesures més destacades, s’ha establert la restricció de les entrades i sortides de les Illes Balears des de i cap a altres comunitats, excepte per a la cobertura de les necessitats més essencials, com ara l’atenció sanitària, el compliment d’obligacions laborals, l’assistència a centres docents i educatius, la cura de gent gran, menors o persones amb dependència, així com el retorn al lloc de residència habitual, entre d’altres.

Així mateix, entre el 26 de març i l’11 d’abril únicament es permeten les reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de quatre persones a l’interior públic o sis a l’exterior en espais públics, sempre que pertanyin, com a màxim, a dos nuclis de convivència. Això no obstant, en espais privats únicament són permeses les reunions d’un únic nucli de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

Pel que fa a l’ús de les terrasses dels bars i restaurants, es mantenen les restriccions vigents de 4 persones per taula pertanyents a màxim dos nuclis de convivència a Mallorca i Eivissa i un màxim de 6 persones per taula pertanyents a màxim 2 nuclis de convivència a Menorca i Formentera.

A més, s’autoritzarà la cura, l’atenció o l’acompanyament a persones menors d’edat, persones grans o dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius justificats.

Així mateix, a través d’una instrucció del Pla Territorial de Protecció Civil de la CAIB (PLATERBAL), el Govern recorda que són «espais privats» les habitacions dels establiments d’allotjament hoteler, dels apartaments turístics, dels establiments d’allotjaments de turisme d’interior, dels establiments d’allotjament de turisme rural, d’albergs, de refugis i d’hostatgeries, on només poden allotjar-se persones d’un únic nucli de convivència.

Aquest terme s’aplica igualment als habitatges que es comercialitzen per a estades turístiques, on només es podran allotjar persones d’un únic nucli de convivència.

Tot i això, es permet a les persones que viuen totes soles reunir-se amb una altra única unitat de convivència. Igualment, s’autoritzen les reunions de persones menors d’edat i d’estudiants majors d’edat amb els progenitors, en cas que visquin en domicilis diferents, com podria ser en el cas de separació o divorci, per exemple. També es permetran les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

A més, a l’illa de Mallorca:

a) Mesures relatives a l’activitat de restauració
— Es prohibeix el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants en espais interiors. No es permet el consum a les barres dels establiments. Queda prohibida també la utilització de màquines recreatives, màquines de joc i similars en els interiors d’aquests establiments. No obstant, s’estableixen les excepcions següents al tancament al públic dels establiments o espais interiors dedicats a la restauració: el servei de restauració a hotels i allotjaments turístics (sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients), els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, i els serveis de menjador escolar o de caràcter social.
b) Mesures relatives a l’activitat de jocs i apostes
— Es prohibeix l’ús per part dels clients dels espais interiors dels establiments de jocs i apostes, els quals han de romandre tancats al públic.
c) Mesures relatives a l’hoteleria
—Les zones comunes en espais interiors—amb inclusió dels espais dedicats a spa i jacuzzis— dels hotels i dels allotjaments turístics han de romandre tancades, llevat de les terrasses i els espais a l’aire lliure d’aquests establiments, que podran fer servir els clients allotjats a l’establiment fins a les 17.00 hores de cada dia.
Totes les mesures tenen caràcter temporal i seran vigents entre el 26 de març i l’11 d’abril, ambdós dies inclosos.