Arròs amb raors i gambes vermelles de Ciutadella

Arròs amb raors i gambes vermelles de Ciutadella

Ingredients: 1 quilo de raors, 500 g de gambes vermelles de Ciutadella, 1 sípia, mig pebre verd, 4 grans d’all, 4 tomàtigues d’estiu ben madures, 500 g d’arròs, el doble de volum d’aigua que d’arròs, safrà, oli d’oliva i sal.

Elaboració: Dins un tià de terra sofregim els raors, sense enfarinar, amb oli d’oliva. Quan estiguin fregits, banda i banda, els treim i reservam. Dins el mateix oli fregirem les gambes i les reservam. Sofregirem els talls de sípia i quan hagin amollat i tornat a beure l’aigua que amollaran, hi afegim el pebre verd i els alls tallats el més petit que puguem. Quan comencin a agafar color és hora de posar-hi les tomàtigues, ratllades sense pell ni pipides, remenam bé i deixam confitar el sofregit.

Hem de recordar que cada vegada que posam un ingredient a coure dins el tià de terra l’hem de salar un poc. Quan el sofregit hagi ben confitat hi posarem l’aigua o fumet de peix si en tenim i deixem que arranqui el bull.

Mentres tant, triam els raors, i sols en deixam les polpes sense cap espina en forma de filets. També, si volem podem pelar les coes de les gambes, però deixant els caps.

Quan prengui el bull hi tiram l’arròs i hem de començar a remenar en tot moment amb una cullera de fust, fins que l’arròs es begui tota l’aigua.

Quan l’arròs estigui a punt, hi col·locarem al damunt les polpes dels raors i les gambes. Tapam el tià i deixam tovar uns tres o quatre minuts i servim a taula.

Arroz con raores (loritos) y gambas rojas de Ciutadella

Ingredientes: 1 kilo de loritos, 500 g de gambas rojas de Ciutadella, 1 sepia, medio pimiento verde, 4 dientes de ajo, 4 tomates de verano bien maduros, 500 g de arroz, el doble de volumen de agua que de arroz, azafrán, aceite de oliva y sal.

Elaboración: En una cazuela de barro sofreímos los loritos, sin enharinar, con aceite de oliva. Cuando estén fritos, ambos lados, los sacamos y reservamos. En el mismo aceite freiremos las gambas y las reservamos. Sofreiremos le sepia cortada a dados y cuando hayan soltado y vuelto a beber el agua, añadimos el pimiento verde y los ajos cortados lo más pequeño que podamos. Cuando empiecen a coger color es hora de poner los tomates, rallados sin piel ni pepitas, removemos bien y dejamos confitar el sofrito.

Debemos recordar que cada vez que ponemos un ingrediente a cocer dentro la cazuela de barro debemos salarlo un poco. Cuando el sofrito haya confitado le pondremos el agua o fumet de pescado si lo tenemos y dejamos que arranque a hervir.

Mientras tanto, elegimos los loritos, y sólo dejamos las pulpas sin ninguna espina en forma de filetes. También, si queremos podemos pelar las colas de las gambas, pero dejando las cabezas.

Cuando tome el hervor echamos el arroz y debemos empezar a remover en todo momento con una cuchara de madera, hasta que el arroz se beba toda el agua.

Cuando el arroz esté listo, colocaremos encima los filetes de los loritos y las gambas. Tapamos la cazuela de barro y dejamos reposar tapado unos tres minutos y servimos a la mesa.

Rice with razor fish and red pranws from Ciutadella

Ingredients: 1 kilo of razor fish , 500 g of red prawns from Ciutadella, 1 cuttlefish, half a green pepper, 4 cloves of garlic, 4 very ripe summer tomatoes, 500 g of rice, twice the volume of water of rice, saffron , olive oil and salt.

Preparation: In a clay pot, sauté the razor fish , without flouring them, with olive oil. When they are fried, both sides, we take them out and reserve. In the same oil we will fry the prawns and set them aside. We will fry the cuttlefish cut into cubes and when they have released and drunk the water again, we add the green pepper and the garlic cut as small as we can. When they begin to take color, it is time to add the tomatoes, grated without skin or seeds, stir well and let the sauce marinate.

We must remember that every time we put an ingredient to cook in the clay pot we must salt it a little. When the sauce has confit, we will add the water or fish stock if we have it and let it start to boil.

Meanwhile, we choose the razor fish , and we only leave the pulp without any bones in the form of fillets. Also, if we want we can peel the tails of the shrimp, but leaving the heads.

When it comes to a boil, add the rice and start stirring at all times with a wooden spoon, until the rice drinks all the water.

When the rice is ready, we will place the razor fish fillets and shrimp on top. We cover the clay pot and let it rest covered for about three minutes and serve to the table.

Riz au poisson rasoir et crevettes rouges de Ciutadella

Raors fregits. Foto: Bep Al·lès©

Ingrédients : 1 kilo de poisson rasoir, 500 g de crevettes rouges de Ciutadella, 1 seiche, un demi poivron vert, 4 gousses d’ail, 4 tomates d’été bien mûres, 500 g de riz, deux fois le volume d’eau de riz, safran, huile d’olive et sel.

Préparation : Dans une marmite en terre cuite, faire revenir les poissons-rasoirs, sans les fariner, avec de l’huile d’olive. Lorsqu’ils sont frits des deux côtés, nous les sortons et les réservons. Dans la même huile, nous ferons frire les crevettes et les réserverons. Nous ferons frire les seiches coupées en cubes et lorsqu’elles auront relâché et bu à nouveau l’eau, nous ajouterons le poivron vert et l’ail coupé le plus petit possible. Lorsqu’elles commencent à prendre couleur, il est temps d’ajouter les tomates râpées sans peau ni pépins, de bien mélanger et de laisser mariner la sauce.

Nous devons nous rappeler que chaque fois que nous mettons un ingrédient à cuire dans le pot en argile, nous devons le saler un peu. Lorsque la sauce sera confite, nous ajouterons l’eau ou le bouillon de poisson si nous en avons et la laisserons commencer à bouillir.

Pendant ce temps, nous choisissons le poisson rasoir, et nous ne laissons que la pulpe sans arêtes sous forme de filets. Aussi, si nous le voulons, nous pouvons éplucher les queues des crevettes, mais en laissant les têtes.

Lorsqu’il arrive à ébullition, ajoutez le riz et commencez à remuer tout le temps avec une cuillère en bois, jusqu’à ce que le riz boive toute l’eau.

Lorsque le riz sera prêt, nous placerons dessus les filets de poisson rasoir et les crevettes. Nous couvrons le pot en argile et le laissons reposer couvert pendant environ trois minutes et servons à table.

Últimes publicacions

  • Publicitat
    El Iris