Baleària

Bàrbara Lluch de l’afició a la professió

Miriam Triay / Ciutadella – Bàrbara Lluch Salas, maonesa llicenciada en ADE (Administració i Direcció d’Empresa), fa més d’una dècada que n’ha fet de la seva afició, la cuina, una professió. Amb alts i baixos vitals que han influenciat directament a aquest somni, ja fa un any que Lluch ha creat la seva marca pròpia, i que es dedica enterament i completa al que més li agrada. 

CANVI D’AIRES
Després d’un llarg i complex camí, fa un any que nasqué una nova professional de la cuina, a l’illa de Menorca. “A jo sempre m’havia agradat la cuina, però ho feia a nivell domèstic, familiar, fins que vaig veure que era el que realment m’omplia”. Arran d’aquest moment, i com ens ha passat a molts, es va adonar que necessitava un canvi d’aires.

Després d’haver acabat la carrera d’ADE, Lluch va estar gairebé una dècada treballant en un despatx d’advocats. Tanmateix, i quan es va adonar que el seu camí havia de ser un altre, “vaig decidir muntar una empresa de càtering, MIME’T. Llavors, vaig començar fent menús, serveis privats, fins i tot vaig  obrir una botiga dins Maó, on venia vins, xocolatis, un poc de manatge…”.

Passat un temps, però, va haver d’aparcar aquest somni: va tancar l’empresa i es va dedicar a fer altres feines. “A causa de diversos motius personals, vaig haver de decantar-ho, encara que mai ho vaig deixar del tot. Els estius sempre els dedicava a aquest tipus de servei. Però ja no era igual”.

RETROBAMENT AMB LA CUINA

Caldera de llagosta. Cuinera Bàrbara Lluch. Foto: Bàrbara Lluch.

Mentre Lluch decidia que el seu moment per la cuina ja arribaria, va començar a treballar, durant una temporada, a Sa Cooperativa del Camp de Menorca. Allà va tenir la gran sort de poder desenvolupar aquesta passió per la gastronomia. “Em va ajudar molt a poder obrir-me i a obrir portes”.

Gràcies a aquest treball, va poder prendre consciència, i aplicar-ho posteriorment a la seva marca, de la importància del producte local, de tenir en compte l’estacionalitat a l’hora de preparar els plats, de recolzar la nostra gastronomia, tant passada com actual. “Allà vaig aprendre, entre altres coses, les dificultats que tenen els productors, i açò em va ajudar a reforçar la idea de no deixar perdre determinades receptes ni informació pròpia. Perquè aquí, realment, hi ha un problema, i és que consumim molt producte de fora”.

 

BÀRBARA LLUCH, LA MARCA
Fa ja un any que va arribar el moment de Lluch per començar a treballar en la seva marca pròpia. Ara ja es dedica professionalment al que més li agrada, i, de fet, xala molt del que fa. “Vaig decidir lluitar per açò. La meva trajectòria vital em va fer veure que era cap aquí on havia d’anar, perquè és aquí on soc feliç, on puc crear de la manera que m’agrada, on, a més, també puc fer feliços i ajudar als altres”. Es va adonar que era la seva vocació, i que ho havia de fer passés el que passés.

Així, va començar, finalment i de forma definitiva, la seva relació professional amb la cuina. Una feina que, per ella, “va més enllà de només cuinar o menjar. És una forma d’oferir felicitat a tota la gent que confia en tu i, alhora, és una manera de mostrar tot allò que forma part de nosaltres com a societat, en aquest cas, les diferents receptes”. La seva funció, llavors, no només està enfocada en oferir menjar, menús, i ajudar en aquest sentit, sinó que també participa en diversos tallers i tasts, a més de col·laborar amb altres organitzacions com Sa Cooperativa, el Museu de Menorca o Cómete Menorca, entre altres.

Així, quins serveis ofereix exactament la marca Bàrbara Lluch? Presenta un gran ventall d’opcions, entre les quals trobam: menús personalitzats per a grups, tallers de cuina personalitzats, organització de càtering per a festes i esdeveniments, cuina per a restaurants i empreses particulars, cuina a casa, i, “fa uns mesos, he començat amb els serveis de Batch Cooking”. Aquest nou format de servei se centra a oferir al client el menú d’una setmana amb les preparacions, si cal, que necessitarà. Un nou camí que està agafant la cuina i que, entre altres coses, lluita contra el malbaratament alimentari.

LA SEVA IMATGE
Tractant-se d’una marca que s’ha anat cuinant a foc lent, Lluch ha pensat en tots els detalls, tant grans com petits. Així, fins i tot la seva imatge a l’hora de cuinar, té un motiu. Una de les seves lluites -per dir-ho d’alguna manera-, és cap a la potenciació de la gastronomia menorquina, tant tradicional com innovadora, encara que açò no vulgui dir que no ofereixi ni prepari altres cuines del món.

Abraçant ambdues idees, tant el fet que, per una banda, vol estalonar la cuina pròpia, com que també vol participar en la cuina de fora -per la qual cosa potser acaba viatjant i col·laborant més enllà de les illes-, va sentir la necessitat de transmetre la seva herència, el seu origen. “De dur sempre una senya de Menorca al damunt”. Així, la seva imatge, que ja es pot veure en el logotip, i que es transmet amb la vestimenta, consisteix a representar a la dona menorquina tradicional, però amb una renovació actual.

Lluch sempre es vesteix amb un mocador al cap, encara que el porta de forma diferent, se’l ferma sota el monyo; amb roba negra i un davantal a sobre, de diferents colors; i, a l’hivern, amb els punys de la camiseta arremangats. “Des del primer moment, la meva intenció era fer un homenatge a la forma de vestir típica de la dona menorquina”.

De fet, i pel que fa al paper de la dona a dintre de la cuina, Lluch creu que ja no té res a veure amb el domèstic d’abans; sinó que ara, i per sort, es tracta d’una feina a dintre de la qual ja s’accepta que la dona sigui una professional. “I açò ho demostren les diferents cuineres i xefs d’alt nivell que ja podem trobar en el panorama actual”. Un canvi necessari en tota professió i que, segons la cuinera, en aquesta ja ha tingut lloc. “Jo crec que, de cada vegada, la dona està més posada professionalment dins la cuina. I es rep correctament per la resta de la societat”.

 

Bárbara Lluch de la afición a la profesión

Miriam Triay / Ciutadella – Bárbara Lluch Salas, mahonesa licenciada en ADE (Administración y Dirección de Empresa), hace más de una década que ha hecho de su afición, la cocina, una profesión. Con altibajos vitales que han influenciado directamente a este sueño, hace ya un año que Lluch ha creado su marca propia, y que se dedica enteramente y completa a lo que más le gusta.

CAMBIO DE AIRES

Brownie amb xocolata blanc i fruits vermells by Bàrbara Lluch©

Después de un largo y complejo camino, hace un año que nació una nueva profesional de la cocina, en la isla de Menorca. “A yo siempre me había gustado la cocina, pero lo hacía a nivel doméstico, familiar, hasta que vi que era lo que realmente me llenaba”. A raíz de ese momento, y como nos ha pasado a muchos, se dio cuenta de que necesitaba un cambio de aires.

Después de haber terminado la carrera de ADE, Lluch estuvo casi una década trabajando en un despacho de abogados. Sin embargo, y cuando se dio cuenta de que su camino debía ser otro, “decidí montar una empresa de catering, MIME’T. Entonces, empecé haciendo menús, servicios privados, incluso abrí una tienda dentro de Maó, donde vendía vinos, chocolates, algo de manaje…”.

Pasado un tiempo, sin embargo, tuvo que aparcar ese sueño: cerró la empresa y se dedicó a realizar otros trabajos. “Debido a varios motivos personales, tuve que decantarlo, aunque nunca lo dejé por completo. Los veranos siempre los dedicaba a ese tipo de servicio. Pero ya no era igual”.

REENCUENTRO CON LA COCINA
Mientras Lluch decidía que su momento por la cocina ya llegaría, empezó a trabajar, durante una temporada, en Sa Cooperativa del Camp de Menorca. Allí tuvo la gran suerte de poder desarrollar esa pasión por la gastronomía. “Me ayudó mucho a poder abrirme ya abrir puertas”.

Gracias a este trabajo, pudo tomar conciencia, y aplicarlo posteriormente a su marca, de la importancia del producto local, de tener en cuenta la estacionalidad a la hora de preparar los platos, de apoyar nuestra gastronomía, tanto pasada como actual. Allí aprendí, entre otras cosas, las dificultades que tienen los productores, y esto me ayudó a reforzar la idea de no dejar perder determinadas recetas ni información propia. Porque aquí, realmente, hay un problema, y es que consumimos mucho producto de fuera”.

BÁRBARA LLUCH, LA MARCA


Hace ya un año que llegó el momento de Lluch para empezar a trabajar en su propia marca. Ahora ya se dedica profesionalmente a lo que más le gusta, y, de hecho, chala mucho de lo que hace. “Decidí luchar por esto. Mi trayectoria vital me hizo ver que era hacia ahí donde debía ir, porque es ahí donde estoy feliz, donde puedo crear de la manera que me gusta, donde, además, también puedo hacer felices y ayudar a los demás” . Se dio cuenta de que era su vocación, y que tenía que hacerlo pasara lo que pasara.

Así, empezó, finalmente y de forma definitiva, su relación profesional con la cocina. Un trabajo que, por él, “va más allá de sólo cocinar o comer. Es una forma de ofrecer felicidad a toda la gente que confía en ti y, al mismo tiempo, es una forma de mostrar todo lo que forma parte de nosotros como sociedad, en este caso, las diferentes recetas”. Su función, entonces, no sólo está enfocada en ofrecer comida, menús, y ayudar en este sentido, sino que también participa en diversos talleres y catas, además de colaborar con otras organizaciones como Sa Cooperativa, el Museu de Menorca o Cómete Menorca, entre otros.

Así, ¿qué servicios ofrece exactamente la marca Bárbara Lluch? Presenta un gran abanico de opciones, entre las que encontramos: menús personalizados para grupos, talleres de cocina personalizados, organización de catering para fiestas y eventos, cocina para restaurantes y empresas particulares, cocina en casa, y, “hace unos meses, he empezado con los servicios de Batch Cooking”. Este nuevo formato de servicio se centra en ofrecer al cliente el menú de una semana con las preparaciones, si es necesario, que va a necesitar. Un nuevo camino que está cogiendo la cocina y que, entre otras cosas, lucha contra el desperdicio alimentario.

SU IMAGEN


Tratándose de una marca que se ha ido cocinando a fuego lento, Lluch ha pensado en todos los detalles, tanto grandes como pequeños. Así, incluso su imagen a la hora de cocinar tiene un motivo. Una de sus luchas -por decirlo de algún modo-, es hacia la potenciación de la gastronomía menorquina, tanto tradicional como innovadora, aunque esto no quiera decir que no ofrezca ni prepare otras cocinas del mundo.

Abrazando ambas ideas, tanto el hecho de que, por un lado, quiere estalonar la cocina propia, como también quiere participar en la cocina de fuera -por lo que quizás acaba viajando y colaborando más allá de las islas-, sintió la necesidad de transmitir su herencia, su origen. “De llevar siempre una seña de Menorca encima”. Así, su imagen, que ya puede verse en el logotipo, y que se transmite con la vestimenta, consiste en representar a la mujer menorquina tradicional, pero con una renovación actual.

Lluch siempre se viste con un pañuelo en la cabeza, aunque le lleva de forma diferente, se le firme bajo el moño; con ropa negra y un delantal encima, de distintos colores; y, en invierno, con los puños de la camiseta arremangados. “Desde el primer momento, mi intención era hacer un homenaje a la forma de vestir típica de la mujer menorquina”.

De hecho, y en lo que se refiere al papel de la mujer dentro de la cocina, Lluch cree que ya no tiene nada que ver con el doméstico de antes; sino que ahora, y por suerte, se trata de un trabajo en el que ya se acepta que la mujer sea una profesional. “Y esto lo demuestran las diferentes cocineras y chefs de alto nivel que ya podemos encontrar en el panorama actual”. Un cambio necesario en toda profesión y que, según la cocinera, en ésta ya ha tenido lugar. “Yo creo que, de cada vez, la mujer está más puesta profesionalmente en la cocina. Y se recibe correctamente por el resto de la sociedad”.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.