S’encomana a TRAGSA el control i la contenció de la plaga de xilel.la fastidiosa per 1,3 milions d’euros El termini d’execució de les tasques és de 24 mesos, a partir de l’1 de gener de 2020

El Consell de Govern ha autoritzat encomanar a TRAGSA els treballs de control i contenció de la plaga de xilel·la fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per un import total d’1.362.716,66 €. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació havia autoritzat prèviament la despesa derivada de la tramitació de l’encàrrec a TRAGSA, com a mitjà propi i instrumental de l’Administració, per dur a terme aquestes feines. Es tracta d’una petició del cap del Servei d’Agricultura motivada per raons d’economia, eficàcia i eficiència en l’execució, que ha rebut l’informe favorable del Servei Jurídic de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El termini d’execució de les diferents tasques és de 24 mesos, des de l’1 de gener de 2020 o des de la data de formalització de l’encàrrec, si és posterior.

Aquestes tasques tenen per objectiu principal donar compliment a la normativa europea, així com al nou Decret 65/2019, que declara d’interès públic la lluita contra la plaga de xilel•la fastidiosa a les Illes Balears. Les tasques de control i contenció s’aplicaran a totes les illes de l’arxipèlag, inclosa Formentera, la qual, tot i no haver-s’hi registrat cap positiu, també serà objecte de mostratge i prevenció de la plaga.

La partida total preveu quanties específiques per a cada illa per eliminar vegetals afectats, dur a terme prospeccions visuals i prendre mostres en els focus analitzats. També es preveu fer prospeccions a zones de rellevància especial o amb un interès cultural elevat, amb presa de mostres i treballs silvícoles (neteja de vegetals i tractaments fitosanitaris contra el vector) per tal de reduir les poblacions del vector transmissor de la plaga.

Alhora, es continuaran fent treballs de recerca per trobar varietats resistents a la malaltia, a fi de proporcionar solucions al sector agrari balear. També es continuarà investigant en la transmissió i la biologia del vector.

El Consell de Govern ha d’autoritzar aquesta despesa perquè és superior a 500.000,00 €.

Compartir a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.