Baleària

El Consorci de Residus de Menorca recull la Bandera Verda d’Ecovidrio al compromís amb el reciclatge de vidre El Consorci rep la distinció en representació de tots els municipis i hostalers de l'illa participants

Ecovidrio ha reconegut aquest dimecres, 22 de novembre, Alcúdia (Mallorca) i Menorca (Consorci de Residus i Energia de Menorca) pel seu compromís amb la sostenibilitat, l’economia circular i el reciclatge de vidre, guardonant-los amb la Bandera Verda de la IV edició del #MovimientoBanderasVerdes. Aquesta campanya d’Ecovidrio reconeix l’esforç de l’hostaleria local i l’activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l’estiu.

En total, en aquesta IV Edició de Banderes Verdes, les Illes Balears han comptat amb la participació de 28 municipis i 3.656 establiments hostalers, que han demostrat un gran compromís amb l’economia circular. Així, gràcies al seu esforç i col·laboració amb el #MovimientoBanderasVerdes, durant els mesos de juny, juliol i agost s’han recollit un total de 15.068 tones d’envasos de vidre.

En concret, els guanyadors han destacat pel compromís amb la recollida selectiva d’envasos de vidre, per l’elevada participació dels locals HORECA i per la feina a l’hora de difondre i donar a conèixer la campanya. En el cas d’Alcúdia, ha destacat per l’alta implicació dels seus hostalers i per haver incrementat en més d’un 22% la recollida selectiva d’envasos de vidre durant l’època estival, assolint les 488 tones d’envasos de vidre.

Per part seva, els hostalers de Menorca, 327 restaurants, bars i cafeteries dels 8 municipis, també han destacat per la seva elevada implicació, mentre que la recollida selectiva d’envasos de vidre ha augmentat més d’un 5% respecte l’estiu passat. Així doncs, gràcies a l’esforç i implicació del sector s’han assolit 1.472 tones d’envasos de vidre recollides.

El lliurament de les Banderes Verdes i guardons als guanyadors de les Illes Balears ha tingut lloc al saló d’actes de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, a Palma, en un acte que ha comptat amb la participació d’Alejandro Sáenz de Sant Pere, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, de Diego Viu Domínguez, director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, de Roberto Fuentes, Gerent a zona d’Ecovidrio i representants dels municipis guardonats, entre ells el conseller de Medi Ambient, la Reserva de Biosfera i Cooperació i president del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Simón Gornés.

Sáenz de San Pedro ha assegurat que “l’economia circular, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic són responsabilitat de tothom. La protecció del medi ambient, del nostre entorn, és una tasca que requereix molt compromís i voluntat perquè d’aquesta lluita depèn el futur de tots nosaltres, dels nostres fills i del nostre planeta. Per part nostra, com a administració, impulsarem l’economia circular i les energies renovables per avançar cap a aquest futur sostenible. Perquè tenim uns deures i obligacions amb els ciutadans, com també ho tenim amb el nostre planeta”.

Roberto Fuentes ha explicat que el #MovimientoBanderasVerdes és una de les campanyes més importants de l’any per a Ecovidrio, ja que neix d’una estreta col·laboració amb l’administració pública, els municipis i els professionals hostalers. Un any més, els resultats d’aquesta iniciativa han estat positius, per això vull donar les gràcies i felicitar tots els municipis i hostalers participants. Traslladar la meva enhorabona particular a Alcúdia, Menorca i Sant Antoni de Portmany per les seves banderes verdes més que merescudes, que els acrediten com els més compromesos amb la sostenibilitat durant l’època estival”.

Gornés ha volgut agrair a Ecovidrio el guardó atorgat a Menorca i “felicitar el sector HORECA menorquí pel seu compromís anual amb la reducció de residus i el reciclatge de vidre, sobretot durant la temporada alta, i a tots els municipis de l’illa que fan feina cada dia per posar a disposició de la ciutadania els mitjans necessaris per al reciclatge dels nostres residus”.

A l’estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i prop del 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús que es posen al mercat són generats pel sector hoteler, per la qual cosa la seva implicació és clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat. A l’estiu de 2023, gràcies a les 15.068 tones d’envasos de vidre recollides als 28 municipis participants a les Illes Balears, s’ha aconseguit:

• Evitar l’emissió de 8.700 tones de CO2 equivalents a retirar més de 4.000 cotxes de la circulació durant un any.
• Evitar l’extracció de més de 18.000 tones de primeres matèries, equivalent a gairebé dues vegades el pes de la Torre Eiffel.
• Estalviar uns 10.700 MWh d’energia equivalent a més de dos milions d’euros d’estalvi econòmic.

L’hostaleria balear millora notablement el seu índex de sostenibilitat
Per segon any consecutiu, en el marc del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha dut a terme una nova edició del ‘Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes’. A l’edició d’aquest any, que ha comptat amb la participació de 12.000 establiments hostalers, les Illes Balears han augmentat el seu índex de sostenibilitat hostalera en 9,3 punts percentuals, assolint una puntuació de 7,6 sobre 10.

D’aquesta manera, les Illes Balears se situen com la segona regió costanera amb més índex de sostenibilitat hostalera, només per sota de Catalunya (8,7) i empatada amb la Comunitat Valenciana (7,6). D’entre els àmbits analitzats, les Illes Balears han destacat especialment en l’aplicació de mesures per a la gestió de residus (87,4%), la gestió del consum energètic (85,6%) i el consum eficient d’aigua (83,2%) %). Per contra, l’indicador relatiu al consum responsable s’ha situat en un 45,6% a la regió i ha registrat una disminució de 8,3 punts percentuals.

El Consorcio de Residuos de Menorca recoge la Bandera Verde de Ecovidrio en el compromiso con el reciclaje de vidrio

Ecovidrio ha reconocido este miércoles, 22 de noviembre, Alcúdia (Mallorca) y Menorca (Consorcio de Residuos y Energía de Menorca) por su compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y el reciclaje de vidrio, galardonándolos con la Bandera Verde de la IV edición del #MovimientoBanderasVerdes. Esta campaña de Ecovidrio reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la sostenibilidad durante el verano.

En total, en esta IV Edición de Banderas Verdes, las Islas Baleares han contado con la participación de 28 municipios y 3.656 establecimientos hosteleros, que han demostrado un gran compromiso con la economía circular. Así, gracias a su esfuerzo y colaboración con el #MovimientoBanderasVerdes, durante los meses de junio, julio y agosto se han recogido un total de 15.068 toneladas de envases de vidrio.

En concreto, los ganadores destacaron por el compromiso con la recogida selectiva de envases de vidrio, por la elevada participación de los locales HORECA y por el trabajo a la hora de difundir y dar a conocer la campaña. En el caso de Alcúdia, ha destacado por la alta implicación de sus hosteleros y por haber incrementado en más de un 22% la recogida selectiva de envases de vidrio durante la época estival, alcanzando las 488 toneladas de envases de cristal.

El Consorcio recibe la distinción en representación de todos los municipios y hosteleros de la isla participantes

Por su parte, los hosteleros de Menorca, 327 restaurantes, bares y cafeterías de los 8 municipios, también destacaron por su elevada implicación, mientras que la recogida selectiva de envases de vidrio aumentó más de un 5% respecto al verano pasado. Así, gracias al esfuerzo e implicación del sector se han alcanzado 1.472 toneladas de envases de vidrio recogidas.

La entrega de las Banderas Verdes y galardones a los ganadores de las Islas Baleares ha tenido lugar en el salón de actos de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía, en Palma, en un acto que ha contado con la participación de Alejandro Sáenz de Sant Pere, consejero de Empresa, Empleo y Energía, de Diego Viu Domínguez, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, de Roberto Fuentes, Gerente en zona de Ecovidrio y representantes de los municipios galardonados, entre ellos el consejero de Medio Ambiente, la Reserva de Biosfera y Cooperación y presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Simón Gornés.

Sáenz de San Pedro ha asegurado que “la economía circular, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son responsabilidad de todos. La protección del medio ambiente, de nuestro entorno, es una tarea que requiere mucho compromiso y voluntad para que de esta lucha depende el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos y de nuestro planeta.Por nuestra parte, como administración, impulsaremos la economía circular y las energías renovables para avanzar hacia ese futuro sostenible, porque tenemos unos deberes y obligaciones con los ciudadanos , como también lo tenemos con nuestro planeta”.

Roberto Fuentes ha explicado que el #MovimientoBanderasVerdes es una de las campañas más importantes del año para Ecovidrio, puesto que nace de una estrecha colaboración con la administración pública, los municipios y los profesionales hosteleros. Un año más, los resultados de esta iniciativa han sido positivos, por eso quiero dar las gracias y felicitar a todos los municipios y hosteleros participantes. Trasladar mi enhorabuena particular a Alcúdia, Menorca y Sant Antoni de Portmany por sus banderas verdes más que merecidas, que les acreditan como los más comprometidos con la sostenibilidad durante la época estival”.

Gornés ha querido agradecer a Ecovidrio el galardón otorgado en Menorca y “felicitar al sector HORECA menorquín por su compromiso anual con la reducción de residuos y el reciclaje de vidrio, sobre todo durante la temporada alta, y en todos los municipios de la isla que trabajan todos los días para poner a disposición de la ciudadanía los medios necesarios para el reciclaje de nuestros residuos”.

En verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio desechables que se ponen en el mercado son generados por el sector hotelero, por lo que la su implicación es clave para generar una transición real hacia un modelo más circular y descarbonizado. En verano de 2023, gracias a las 15.068 toneladas de envases de vidrio recogidas en los 28 municipios participantes en las Islas Baleares, se ha conseguido:

• Evitar la emisión de 8.700 toneladas de CO2 equivalentes a retirar a más de 4.000 coches de la circulación durante un año.
• Evitar la extracción de más de 18.000 toneladas de materias primas, equivalente a casi dos veces el peso de la Torre Eiffel.
• Ahorrar unos 10.700 MWh de energía equivalente a más de dos millones de euros de ahorro económico.

La hostelería balear mejora notablemente su índice de sostenibilidad

Por segundo año consecutivo, en el marco del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha llevado a cabo una nueva edición del ‘Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas’. En la edición de este año, que ha contado con la participación de 12.000 establecimientos hosteleros, las Islas Baleares han aumentado su índice de sostenibilidad hostelera en 9,3 puntos porcentuales, alcanzando una puntuación de 7,6 sobre 10.

De este modo, las Islas Baleares se sitúan como la segunda región costera con mayor índice de sostenibilidad hostelera, sólo por debajo de Cataluña (8,7) y empatada con la Comunidad Valenciana (7,6). De entre los ámbitos analizados, las Islas Baleares destacaron especialmente en la aplicación de medidas para la gestión de residuos (87,4%), la gestión del consumo energético (85,6%) y el consumo eficiente de agua (83,2%) %). Por el contrario, el indicador relativo al consumo responsable se situó en un 45,6% en la región y registró una disminución de 8,3 puntos porcentuales

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.