Baleària

La menorquina Cristina Pons Benavides es prepara per la seva participació en el ‘European Young Chef Award’ La competició tindrà lloc entre avui i el 24 de novembre a Le Touquet de Hauts-de-France

Cristina Pons Benavides, guanyadora del certamen local Jove Xef Menorca 2023 impulsat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) i Menorca Regió Europea de Gastronomia i celebrat el passat 11 de març en el centre de formació Ca n’Aguedet, es prepara des de fa mesos per a participar en la competició de regions gastronòmiques European Young Chef Award, que tindrà lloc entre els dies 20 i 24 de novembre a Le Touquet de Hauts-de-France, Regió Europea de la Gastronomia guardonada en 2023.

La jove de 24 anys, que ha finalitzat el Grau Superior de Direcció de Cuina a L’Escola d’Hostaleria i Turisme de Barcelona, representarà a Menorca Regió Europea de Gastronomia en la setena edició del concurs anual organitzat per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Art i Turisme (IGCAT) que reuneix joves talents culinaris.

Cal destacar que entre els membres del jurat que valoraran als nou finalistes que participaran en la final del l’European Young Chef Award; estarà el menorquí Pau Sintes, qui l’any passat va ser proclamat guanyador en la final del certamen internacional que va tenir lloc en Trondheim-*Trøndelag (Noruega) amb una versió tradicional i innovadora d’albergínies plenes, un plat inspirat en una antiga recepta menorquina del segle XIX.

Sílvia Anglada i Toni Tarragó, que van ser en 2022 els mentors de Pau Sintes i també de la representant de Menorca Regió Europea de Gastronomia en l’edició del certamen culinari de 2021, Cristina Llorens, han repetit enguany l’experiència amb Cristina Pons Benavides, qui a més ha rebut classes d’anglès de la mà de Mikey Lewis i de francès amb Marc Gandolfo, gràcies a l’Escola d’Adults de Menorca. Així mateix, altres empreses com les Salines de La Concepció i Bodegues Sa Cudia han col·laborat oferint els seus productes per a l’elaboració de la recepta de la menorquina que s’elaborarà en Hauts-de-France i Uniformes Menorca s’ha encarregat del vestuari de la jove cuinera.

Durant les jornades de celebració del European Young Chef Award; es projectarà un vídeo de presentació de cadascun dels participants i, en el cas de Cristina Pons Benavides, la projecció audiovisual, elaborada per la FFTM per a Menorca Regió Europea de Gastronomia, destaca la riquesa gastronòmica de l’illa i defineix la cuina de Menorca “com una simfonia de sabors que reflecteixen la sintonia d’aquest territori”.

El vídeo fa referència directa també al compromís de Menorca amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, així com a l’excel·lent labor dels productors locals.

Vídeo promocional de Cristina Pons Benavides

La menorquina Cristina Pons Benavides se prepara para su participación en el European Young Chef Award

Cristina Pons Benavides, ganadora del certamen local Jove Chef Menorca 2023 impulsado por la Fundación Fomento del Turismo de Menorca (FFTM) y Menorca Región Europea de Gastronomía y celebrado el pasado 11 de marzo en el centro de formación Ca n’Aguedet, se prepara desde de hace meses para participar en la competición de regiones gastronómicas European Young Chef Award, que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de noviembre en Le Touquet de Hauts-de-France, Región Europea de la Gastronomía galardonada en 2023.

La joven de 24 años, que ha finalizado el Grado Superior de Dirección de Cocina en la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, representará a Menorca Región Europea de Gastronomía en la séptima edición del concurso anual organizado por el Instituto Internacional de Gastronomía , Cultura, Arte y Turismo (IGCAT) que reúne a jóvenes talentos culinarios.

Cabe destacar que entre los miembros del jurado que valorarán a los nueve finalistas que participarán en la final del European Young Chef Award; estará el menorquín Pau Sintes, quien el año pasado fue proclamado ganador en la final del certamen internacional que tuvo lugar en Trondheim-Trøndelag (Noruega) con una versión tradicional e innovadora de berenjenas llenas, un plato inspirado en una antigua receta menorquina del siglo XIX.

Silvia Anglada y Toni Tarragó, que fueron en 2022 los mentores de Pau Sintes y también de la representante de Menorca Región Europea de Gastronomía en la edición del certamen culinario de 2021, Cristina Llorens, han repetido este año la experiencia con Cristina Pons Benavides , quien además ha recibido clases de inglés de la mano de Mikey Lewis y de francés con Marc Gandolfo, gracias a la Escuela de Adultos de Menorca. Asimismo, otras empresas como las Salinas de La Concepción y Bodegas Sa Cudia han colaborado ofreciendo sus productos para la elaboración de la receta de la menorquina que se elaborará en Hauts-de-France y Uniformes Menorca encargado del vestuario de la joven cocinera.

Durante las jornadas de celebración del European Young Chef Award; se proyectará un vídeo de presentación de cada uno de los participantes y, en el caso de Cristina Pons Benavides, la proyección audiovisual, elaborada por la FFTM para Menorca Región Europea de Gastronomía, destaca la riqueza gastronómica de la isla y define la cocina de Menorca “como una sinfonía de sabores que reflejan la sintonía de ese territorio”.

El vídeo hace referencia directa también al compromiso de Menorca con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, así como a la excelente labor de los productores locales.

Vídeo promocional de Cristina Pons Benavides

ESP- https://youtu.be/ubzhYV-fCcM
ANG- https://youtu.be/RiXKBJSVgoY

Cristina Pons Benavides is preparing for her participation in the ‘European Young Chef Award’

Cristina Pons Benavides, winner of the local Young Chef Menorca 2023 contest promoted by the Menorca Tourism Promotion Foundation (FFTM) and Menorca European Region of Gastronomy and held last March 11 at the Ca n’Aguedet training center, has been preparing since months ago to participate in the European Young Chef Award gastronomic regions competition, which will take place between November 20 and 24 in Le Touquet de Hauts-de-France, European Gastronomy Region awarded in 2023.

The 24-year-old, who has completed the Superior Degree in Culinary Management at the School of Hospitality and Tourism in Barcelona, will represent the European Gastronomy Region in Menorca in the seventh edition of the annual competition organized by the International Institute of Gastronomy , Culture, Art and Tourism (IGCAT) that brings together young culinary talents.

It should be noted that among the members of the jury who will evaluate the nine finalists who will participate in the final of the European Young Chef Award; will be the Menorcan Pau Sintes, who last year was proclaimed winner in the final of the international contest that took place in Trondheim-*Trøndelag (Norway) with a traditional and innovative version of stuffed aubergines, a dish inspired by an old 19th century Menorcan recipe.

Sílvia Anglada and Toni Tarragó, who in 2022 were the mentors of Pau Sintes and also of the representative of Menorca European Region of Gastronomy in the 2021 edition of the culinary contest, Cristina Llorens, have repeated the experience this year with Cristina Pons Benavides , who has also received English lessons from Mikey Lewis and French with Marc Gandolfo, thanks to the Menorca Adult School. Likewise, other companies such as Salines de La Concepció and Bodegues Sa Cudia have collaborated by offering their products for the preparation of the Menorcan recipe that will be prepared in Hauts-de-France and Uniformes Menorca has in charge of the young cook’s wardrobe.

During the celebration days of the European Young Chef Award; a presentation video of each of the participants will be shown and, in the case of Cristina Pons Benavides, the audiovisual projection, prepared by the FFTM for Menorca European Region of Gastronomy, highlights the gastronomic richness of the island and defines the cuisine of Menorca “like a symphony of flavors that reflect the harmony of this territory”.

The video also makes direct reference to Menorca’s commitment to sustainability and respect for the environment, as well as the excellent work of local producers.

Cristina Pons Benavides promotional video

ESP- https://youtu.be/ubzhYV-fCcM
ANG- https://youtu.be/RiXKBJSVgoY

La Minorquine Cristina Pons Benavides se prépare pour sa participation au ‘European Young Chef Award’

Cristina Pons Benavides, lauréate du concours Jeune Chef local Minorque 2023 promu par la Fondation pour la promotion du tourisme de Minorque (FFTM) et la Région européenne de la gastronomie de Minorque et organisé le 11 mars dernier au centre de formation de Ca n’Aguedet, se prépare depuis des mois à participer au concours des régions gastronomiques European Young Chef Award, qui se déroulera du 20 au 24 novembre au Touquet de Hauts-de-France, Région Européenne de la Gastronomie récompensée en 2023.

Le jeune homme de 24 ans, qui a obtenu le Diplôme Supérieur en Gestion Culinaire de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de Barcelone, représentera la Région Européenne de la Gastronomie à Minorque lors de la septième édition du concours annuel organisé par l’Institut International de Gastronomie, Culture, Art et Tourisme (IGCAT) qui rassemble de jeunes talents culinaires.

A noter que parmi les membres du jury qui évalueront les neuf finalistes qui participeront à la finale du European Young Chef Award ; sera le Minorquin Pau Sintes, qui l’année dernière a été proclamé vainqueur lors de la finale du concours international qui s’est déroulé à Trondheim-*Trøndelag (Norvège) avec une version traditionnelle et innovante d’aubergines farcies, un plat inspiré d’un vieux Minorquin du XIXe siècle. recette.

Sílvia Anglada et Toni Tarragó, qui en 2022 étaient les mentors de Pau Sintes et également de la représentante de la Région Européenne de Gastronomie de Minorque à l’édition 2021 du concours culinaire, Cristina Llorens, ont réitéré l’expérience cette année avec Cristina Pons Benavides, qui a également reçu des cours d’anglais avec Mikey Lewis et de français avec Marc Gandolfo, grâce à l’école pour adultes de Minorque. De même, d’autres entreprises comme les Salines de La Concepció et les Bodegues Sa Cudia ont collaboré en proposant leurs produits pour la préparation de la recette minorquine qui sera préparée dans les Hauts-de-France et Uniformes Menorca s’est chargée de la garde-robe du jeune cuisinier.

Pendant les journées de célébration du European Young Chef Award ; une vidéo de présentation de chacun des participants sera projetée et, dans le cas de Cristina Pons Benavides, la projection audiovisuelle, préparée par la FFTM pour la Région Européenne de Gastronomie de Minorque, met en valeur la richesse gastronomique de l’île et définit la cuisine de Minorque ” comme une symphonie de saveurs qui reflètent l’harmonie de ce territoire”.

La vidéo fait également directement référence à l’engagement de Minorque en faveur de la durabilité et du respect de l’environnement, ainsi qu’à l’excellent travail des producteurs locaux.

Vidéo promotionnelle de Cristina Pons Benavides

ESP- https://youtu.be/ubzhYV-fCcM
ANG- https://youtu.be/RiXKBJSVgoY

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.