Baleària

La Cooperativa San Crispín renova el conveni com a “Empresa amb Cor” amb Càritas Menorca

La Cooperativa San Crispín renova el conveni com a “Empresa amb Cor” amb Càritas Menorca reafirmant el seu compromís amb la responsabilitat social i l’impacte positiu en la societat.

Empreses amb cor és una iniciativa que promou accions de responsabilitat d’empreses i entitats que es comprometen amb el desenvolupament del benestar social i amb les quals es comparteixen valors de solidaritat, justícia, respecte i igualtat.

La renovada aliança entre la Cooperativa de Sant Crispín i Càritas es tradueix per part de la cooperativa en beneficis en l’accés a la compra d’aliments, el suport al programa de comerç just i la col·laboració amb el nou projecte Escola de Restauració Ca n’Aguedet.

San Crispín ve col·laborant amb Càritas des de diferents àmbits, com les recollides d’aliments, micromecenatge amb La Caixa durant la pandèmia o el seu constant suport a la iniciativa d’economia social, Comerç Just.

En la signatura han estat presents Belly Ester Ureña, presidenta de la cooperativa i Lorenzo Lafuente Mir, nou director de Càritas Menorca.

La Cooperativa San Crispín renueva el convenio como “Empresa con Corazón” con Cáritas Menorca

Belly Ester Ureña, presidenta de la cooperativa i Lorenzo Lafuente Mir, nou director de Càritas Menorca

La Cooperativa San Crispín renueva el convenio como “Empresa con Corazón” con Cáritas Menorca reafirmando su compromiso con la responsabilidad social y el impacto positivo en la sociedad.

Empresas con corazón es una iniciativa que promueve acciones de responsabilidad de empresas y entidades que se comprometen con el desarrollo del bienestar social y con las que se comparten valores de solidaridad, justicia, respeto e igualdad.

La renovada alianza entre la Cooperativa de San Crispín y Cáritas se traduce por parte de la cooperativa en beneficios en el acceso a la compra de alimentos, el apoyo al programa de comercio justo y la colaboración con el nuevo proyecto Escola de Restauració Ca n’Aguedet.

San Crispín viene colaborando con Cáritas desde distintos ámbitos, como las recogidas de alimentos, micromecenazgo con La Caixa durante la pandemia o su constante apoyo a la iniciativa de economía social, Comercio Justo.

En la firma han estado presentes Belly Ester Ureña, presidenta de la cooperativa y Lorenzo Lafuente Mir, nuevo director de Cáritas Menorca.

The San Crispín Cooperative renews the agreement as a “Company with Heart” with Cáritas Menorca

The San Crispín Cooperative renews the agreement as a “Company with Heart” with Cáritas Menorca, reaffirming its commitment to social responsibility and positive impact on society.

Companies with a heart is an initiative that promotes responsible actions by companies and entities that are committed to the development of social well-being and with which they share values of solidarity, justice, respect and equality.

The renewed alliance between the San Crispín Cooperative and Cáritas translates on the part of the cooperative into benefits in access to the purchase of food, support for the fair trade program and collaboration with the new Escola de Restauració Ca n’Aguedet project .

San Crispín has been collaborating with Cáritas in different areas, such as food collections, crowdfunding with La Caixa during the pandemic or its constant support for the social economy initiative, Fair Trade.

Belly Ester Ureña, president of the cooperative, and Lorenzo Lafuente Mir, new director of Cáritas Menorca, were present at the signing.

La Coopérative San Crispín renouvelle l’accord en tant qu’« Entreprise de cœur » avec Cáritas Menorca

La Coopérative San Crispín renouvelle l’accord en tant qu’« Entreprise de cœur » avec Cáritas Menorca, réaffirmant son engagement en faveur de la responsabilité sociale et de l’impact positif sur la société.

Les entreprises de cœur sont une initiative qui promeut les actions responsables d’entreprises et d’entités engagées dans le développement du bien-être social et avec lesquelles elles partagent des valeurs de solidarité, de justice, de respect et d’égalité.

L’alliance renouvelée entre la Coopérative San Crispín et Cáritas se traduit de la part de la coopérative par des avantages en termes d’accès à l’achat de nourriture, de soutien au programme de commerce équitable et de collaboration avec le nouveau projet Escola de Restauració Ca n’Aguedet.

San Crispín collabore avec Cáritas dans différents domaines, comme la collecte de nourriture, le financement participatif avec La Caixa pendant la pandémie ou son soutien constant à l’initiative d’économie sociale, le commerce équitable.

Belly Ester Ureña, présidente de la coopérative, et Lorenzo Lafuente Mir, nouveau directeur de Cáritas Menorca, étaient présents à la signature.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.