S’autoritza incrementar en 95.000 euros els ajuts per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes En total es destinaran 540.000 euros en aquesta línia, que ha registrat un increment de la demanda

 data-srcset
El Consell de Govern ha autoritzat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, incrementar en 95.000 euros els ajuts per a les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramaderes. D’aquesta manera, en total es destinaran 540.000 euros en aquesta línia, que té per objectiu, mitjançant la posada en marxa d’un programa comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes.

El 18 de gener es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la convocatòria d’aquests ajuts per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2020. Es va preveure un import màxim de 445.000 euros: 175.000 euros amb càrrec als pressuposts de FOGAIBA de 2020 i 270.000 euros amb càrrec als de 2021, amb la possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària. Atès que aquesta línia d’ajuts està en procés de tramitació a l’actualitat, que la demanda s’ha incrementat respecte del previst i atesa la disponibilitat pressupostària, s’augmenta la partida. Així, el crèdit final es distribuirà de la manera següent: 270.000 euros per a l’any 2020 i 270.000 euros per a l’any 2021.

Les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramaderes són entitats associatives integrades per ramaders d’una mateixa espècie, amb la finalitat d’aconseguir, mitjançant un programa sanitari comú, la lluita contra les malalties animals i la millora de les seves condicions higienicosanitàries que permetin millorar el nivell productiu i sanitari dels seus productes. La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, autoritza anualment el programa comú d’aplicació i les ADS en fan el control a través de la contractació d’un manescal habilitat.

El Consell de Govern ha d’autoritzar aquest increment de crèdit perquè és superior als 500.000 euros.

Compartir a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.